Kuparin kysyntä ja taloudellinen arvo

Euroopan kupariteollisuus muodostuu noin 500 yhtiöstä, joiden liikevaihto on 45 miljardia euroa; ne työllistävät noin 50 000 henkilöä. Vuonna 2012 kuparin kysyntä maailmalla oli ennätyskorkea noin 25,5 miljoonaa tonnia, josta 20,5 miljoonaa tonnia oli jalostetun kuparin tuotantoa ja 5 miljoonaa tonnia suoraan sulatettua romua. EU-maiden kysyntä arvioitiin noin 4 miljoonaksi tonniksi.

EU-maiden kuparin kysyntä (ECI 2012) :

Kuva 3: Jalostetun kuparin käyttö Euroopassa (ECI, 2012)

Pystyäkseen vastaamaan nykyisin yhä lisääntyvään kuparin tarpeeseen, joka on kaksinkertaistunut viimeisten 25 vuoden aikana, on ollut tärkeää hyödyntää kuparin kierrätettävyyttä, sillä sen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina uudelleensulatettunakin. Arvion mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana 41 % EU-maiden kuparin kysynnästä on tyydytetty hyödyntämällä ja kierrättämällä asiakkailta palautunutta materiaalia sekä käytöstä poistuneita tuotteita (Glöser, Simon; Soulier, Marcel; Tercero Espinoza, Luis A. 2013).

Tutustu Käyttökohteet sivuihin, jossa kerrotaan lisää kupari- ja kupariseosten käytöstä.

Lontoon metallipörssi

The London Metal Exchange (LME) on maailman teollisten metallien kaupankäynnin ja hintariskiltä suojaamisen keskus. Yli 80 % maailmanlaajuisesta perusmetallien kaupasta käydään siellä, ja siellä noteeratut hinnat toimivat viitehintoina kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Maailman kuparituotanto

Vuonna 2011 Chile oli maailman suurin kuparin tuottaja sen osuuden ollessa 32 %, sitten Kiina (8 %), Peru (8 %), USA (7 %) ja Australia (6 %). Kiina oli maailman suurin jalostetun kuparin tuottaja 27 %:lla maailman tuotannosta, sitten Chile (16 %), Japani (7 %) ja USA ja Venäjä (5 %).

Lähde: European Minerals Statistics, 2013