Kupariteollisuuden rakenne

Kupariteollisuudella on merkittävä rooli Euroopan taloudessa

Euroopan kuparikaivostoiminta ja sulatto- sekä jalostustoiminta (kuparin valmistus) ovat tehokkuuden, vastuullisuuden ja ympäristönsuojelun maailmaneliittiä.

Suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt kaivostekniikan ja metallurgisen valmistustekniikan alalla ovat kehittäneet lukuisia ekotehokkaita teknologioita, joita nykyisin käytetään maailmanlaajuisesti. Pohjoismaat on tässä mielessä maailman johtava alan osaamiskeskus. Euroopassa on myös pitkään toimineita puolituotevalmistajia, jotka käyttävät sekä primääri- että romukuparia, josta jatkojalostajat valmistavat erilaisia kupari- ja kupariseostuotteita. Innovaatiot ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, sekä ennakoidut markkinoiden tarpeet, ovat muodostuneet Euroopan kuparipuolituotevalmistajien menestyksen tavaramerkiksi. Tämä vaatii tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia sekä kilpailukykyistä tuotantokapasiteettia, joka takaa korkean laadun. Toimialaan kuuluu lähes kaksikymmentä suuryritystä ja suuri määrä pienempiä yrityksiä, joista monet ovat erikoistuneet valmistamaan tuotteita eri metalleista ja seoksista. Kaiken kaikkiaan Euroopan kupariteollisuus työllistää noin 50 000 henkilöä.

EU:n kupariteollisuuden rakenne

Kupariteollisuuden arvoketjun alkupää muodostuu kolmesta sektorista. Kaivoksista, jotka käsittelevät luonnossa olevia malmeja ja jauhavat ja rikastavat ne rikasteeksi, jossa noin yksi kolmasosa on kuparia, yksi kolmasosa rikkiä ja yksi kolmasosa rautaa. Kuparin tuottajat, joilla yleensä tarkoitetaan sulattoja ja elektrolyysejä, valmistavat puhdasta kuparia rikasteesta ja kierrätyskuparista. Puolituotteiden valmistajat muokkaavat jalostetun metallin ja puhtaan romukuparin puolituotteiksi, kuten esimerkiksi langaksi, profiileiksi, putkiksi, levyiksi ja nauhoiksi, joita käytetään erilaisten tuotteiden jatkovalmistuksessa.

Kaivokset

Vuonna 2011 EU:ssa olevista kaivoksista saatiin noin 855 000 tonnia kuparia (lähde: BGS), joka kattoi noin 20 % lopputuottajien tarpeesta. Tärkeimmät EU-maiden kaivokset ovat Puolassa, Portugalissa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Tuottajat (sulatot ja elektrolyysit)


Vuonna 2011 EU27-maiden kuparituotanto oli 2,7 miljoonaa tonnia, joka on 14,7 % maailmanlaajuisesta kuparituotannosta (lähde: ICSG). Tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Espanjassa, Belgiassa ja Bulgariassa. Uusin sulatto käynnistyy Serbiaan. Sulattojen ja elektrolyysin lopputuote eli katodikupari sulatetaan ja valetaan usein paikalla langaksi, profiileiksi, laatoiksi tai pötkyiksi. Noin 45 % EU27-maiden raaka-aineesta ostetaan kansainvälisiltä markkinoilta erilaisina rikasteina, raakakuparina, anodeina ja kierrätyskuparina. Loppu 55 % tulee EU:ssa olevilta kaivoksilta ja paikallisista kiertomateriaaleista.

Metallihinnat noteerataan maailmanlaajuisesti kansainvälisissä metallipörsseissä, muun muassa Lontoon metallipörssissä. EU:ssa olevien valmistajien kilpailukyky on suoraan verrannollinen niiden kustannusrakenteeseen. EU:ssa olevien tuottajien on yhä vaikeampi kilpailla maailmanmarkkinoilla erilaisten uusien säännösten ja vaatimusten ollessa epätasapainossa maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä kuusi yhtiötä työllistää noin 10 000 henkilöä kahdessatoista EU:ssa olevassa sulatossa. Vain kahdella sulatolla on osittain integroitu tuotanto omien kaivostoimintojen kanssa.

Puolituotteiden valmistajat

Sulattojen ja elektrolyysin tuotteet, katodit, ovat puolituotteiden valmistajien raaka-ainetta. Koska puolituotteita muokkaavat valmistajat käyttävät yli 50 % enemmän kuin EU:n tuotannosta saadaan (kaksinkertaisesti vuosina 2005/2006), muokkaamojen on hankittava katodeja EU:n ulkopuolelta ja/tai saatava huomattava määrä puhdasta kierrätyskuparia – vuosittainen määrä lähentelee 1 miljoonaa tonnia.

Euroopan rakennusteollisuudessa koetun heikon suhdanteen johdosta, vuoden 2012 kupari- ja kupariseospuolituotteiden tuotanto oli 4,3 miljoonaa tonnia (lähde: ICSG), mikä on hieman vähemmän kuin yksi viidesosa maailman kokonaistuotannosta. Puolituotevalikoima on hyvin laaja ja käsittää pääasiassa valssilankaa, profiileja, johtimia, putkia, levyjä ja nauhoja. Käyttöalueet ovat vielä monipuolisempia: sähkötekniikka, autoteollisuus, rakennusteollisuus, koneenrakennus, laivanrakennus, lentokoneteollisuus, automaatio ja elektroniikka.

Sähköjohtimet ja kaapelit kattavat noin puolet puolituotteiden valmistuksesta. Kahdellakymmenellä yhtiöllä on palveluksessaan kaikkiaan noin 3000 henkilöä. Tässä teollisuudessa on erilaisia valmistajia – jotkut ovat integroituneet jalostamon kanssa, jotkut lanka- ja kaapelivalmistajien kanssa, kolmannet ovat itsenäisiä. Kun sekä metalli- että lankakahinnat ovat tiiviisti sidoksissa kansainvälisesti noteerattuihin metallihintoihin ja kilpailu aloilla erittäin kova, energia- ja palkkakustannukset muodostuvat ensiarvoisen tärkeiksi.

Puolituoteteollisuudessa työskentelee yhteensä 35 000 henkilöä noin 80 yhtiössä EU-maissa. Näistä 30 yhtiöllä on integroitu valimo, jossa valetaan laattoja, aihioita ja muita valanteita muokattavaksi. Muut ostavat tarvittavat materiaalit markkinoilta. Kupariseoksissa voidaan käyttää monia seosmetalleja. EU:n markkina-alueella käytetään yli 400 erilaista seosta. Yleisimpiä seosmetalleja ovat sinkki, nikkeli, lyijy, tina ja hopea. Jokaisella seoksella on erityisominaisuutensa jatkojalostavan asiakkaan tarpeita ajatellen.