Copper Alliance

ICA ja ECI sekä kansainväliset jäsenyritykset

International Copper Associationin pääkonttori on Washingtonissa Yhdysvalloissa. Sillä on 43 jäsentä, jotka edustavat suurinta osaa mailman kuparintuottajista, joista osa suurimpia sulatto/jalostamoyrityksiä sekä yhdeksää maailman suurinta kuparinvalmistajaa. ICA:n tehtävä on lisätä kuparin käyttöön liittyvää tietämystä ja osallistua tieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät mm. rakentamiseen, terveyteen ja ympäristöasioihin.

European Copper Instituten pääkonttori on Brysselissä, Belgiassa, ja sen jäseniin kuuluu EU:n kuusi suurinta kuparinvalmistajaa, Euroopan johtavat kuparipuolituotevalmistat, sekä jatkojalostajia, jotka hyödyntävät kuparin ominaisuuksia lopputuotteissaan ja moderneissa teknlogioissa. ECI:n tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä kuparin merkityksestä yhteiskunnalle ja ympäristölle ja se tekee yhteistyötä EU:n kanssa monenlaisissa ympäristöön, terveyteen ja energiatehokkuuteen liittyvissä hankkeissa. ECI:n verkosto kattaa 9 kansallista järjestöä, jotkut järjestöt ovat toimineet jopa yli 80 vuotta.

CDA

Copper Development Associationeita on yli 30 maassa. Näiden tehtävä on tukea paikallisia jäsenyhtiöitä kuparin käyttöön liittyvässä viestinnässä ja teknisissä kysymyksissä. Näiden jäsenenä pienikin toimija pääsee mukaan suuren organisaation yhteisiin viestintähankkeisiin. Esimerkkeinä mm. Euroopan kupariputki- ja Euroopan arkkitehtuurikuparikampanjat.