Kierrätys

Kuparin kysyntä Euroopassa tyydytetään yhä enenevässä määrin kierrätyksellä

International Copper Study Groupin (ICSG) mukaan 45 % Euroopassa käytettävästä kuparista saadaan kierrätyksestä. Tämä osoittaa, että kuparitarpeemme voidaan tyydyttää yhä enenevässä määrin kierrätetyllä metallilla. Tilanne on hyvä kaikkien osapuolten kannalta, koska voimme täten kattaa yhä kasvaa metallin kysyntää. Samanaikaisesti voimme vähentää kuparin tuotannon ympäristövaikutuksia ja varmistaa raaka-aineen saatavuuden tuleville sukupolville.

Tietokoneessa on noin 100 g kuparia, tavallisessa kodissa noin 100 kg ja tuuliturbiineissa noin 5 tonnia. Kun otetaan huomioon, että kuparia voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen sen ominaisuuksien heikentymättä, on tärkeää, että tuotteemme ja kupariromumme tulee asianmukaisesti käsiteltyä silloin kun ne poistuvat hyötykäytöstä. Itse asiassa kännykkämme kuparia voi olla vaikka vesijohtoputkissamme.

Kierrätyksestä on tullut tärkeä osa toimitusketjua. Se pitää raaka-aineen paikallisena, luo työpaikkoja ja ehkäisee jätteen syntymistä. Pohjoismainen messingin valmistaja Nordic Brass Gusum käyttää raaka-aineenaan lähes yksinomaan messinkiromua. Vuonna 2011 kierrätettyä kuparia käytettiin  2,1 miljoonaa tonnia – 12 % kasvu yhdessä vuodessa, mikä saavutettiin hyötykäytöstä poistuneilla tuotteilla ja tuotannosta ylijääneen materiaalin suoralla kierrätyksellä.

Kuparia on enenevässä määrin kaikissa laitteissa, joista nykyisin olemme riippuvaisia, esimerkiksi erilaisissa high-tech tuotteissa, sähköasennuksissa, koneissa, aurinkoenergiajärjestelmissä sekä nykyrakennuksissa. Lue lisää Käyttökohteet -sivuilta.

1960-luvun puolivälistä lähtien maailmanlaajuinen jalostetun kuparin kysyntä on kasvanut yli 250 % (5 miljoonasta tonnista 20 miljoonaan tonniin). Kaivostoiminta on edelleen välttämätöntä, jotta voidaan tyydyttää kysynnän kasvu. Voidaksemme varmistaa, että kuparia on tarpeeksi saatavilla yhteiskunnan tulevia tarpeita ajatellen jalostustoiminnan ja kierrätyksen pitää nousta korkeammalle tasolle ja kaivostoiminnan investointien lisääntyä.

Lähde: Glöser 2013

Kierrätyksellä säästyy energiaa ja CO2 päästöjä

Kuparin kierrätys on tehokas tapa saada arvokas materiaali takaisin hyötykäyttöön. Kierrätetyn kuparin hyödyntämisessä tarvitaan 85 % vähemmän energiaa kuin primäärituotannossa. Maailmanlaajuisesti säästyy vuosittain jopa 85 miljoonaa MWh sähköenergiaa ja 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Lue lisää

Frauhofer Instituutti Saksassa on tehnyt kattavan tutkimuksen kuparin määristä käytössä, varastossa ja kierrätyksessä. Monipuolinen kolmivuotinen tutkimus auttaa nyt ymmärtämään paremmin, kuinka kuparia käytetään ja uusiokäytetään yhteiskunnassa.