European Copper Institute

Tietoa järjestöstä

 

Scandinavian Copper Development Association

SCDA – Scandinavian Copper Development Association on Pohjoismaissa toimivien kuparintuotanto- ja kuparituoteteollisuuden yritysten yhteinen järjestö.

SCDA:n tehtävänä on edistää asianmukaista ja tehokasta kuparin ja sen seosten käyttöä sekä antaa neuvoja ja informoida. Tärkeiksi osa-alueiksi ovat muodostuneet viimeaikoina ympäristöön sekä terveyteen liittyvät asiat.

SCDA ottaa osaa lainsäädännöllisiin asioihin, jotka koskevat kuparia tai sen seoksia. Se osallistuu metalli- ja rakennustuoteteollisuuden yhteisiin edunvalvontaelimiin ja jakaa tietoa kuparin käytöstä ja sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista erilaisissa tilaisuuksissa. SCDA osallistuu julkiseen keskusteluun kuparista ja pyrkii oikaisemaan virheellisiä käsityksiä.

SCDA:n pohjoismaiset jäsenyritykset: