Elinkaari

Tuotteiden ympäristönsuojelun tason parantaminen ja kestävän kehityksen huomioiminen koko toimitusketjussa ovat tulleet viime vuosien aikana entistä tärkeämmiksi sekä kuluttajille että teollisuudelle.

EU:n aloitteet, kuten esimerkiksi Sustainable Consumption ja Production Action Plan (kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintasuunnitelma) edistävät resurssien tehokasta käyttöä ja entistä ympäristöystävällisempien tuotteiden suosimista. Kupariteollisuus on teollisuudenalojen eturintamassa vähentänyt toimintojensa ympäristövaikutuksia. Suomessa kehitetty kuparin liekkisulatusmenetelmä on ollut käänteentekevä innovaatio tuotannon energiatehokkuuden kannalta ja sitä käytetään nykyisin yli puolessa maailman kuparisulatoista. Lisäksi yksi kolmasosa Euroopan kuparivalmistajien energiankulutuksesta nykyisin kuluu ”end-of-pipe” ympäristönsuojelulaitteiden käyttöön.

Kuparituotteiden elinkaariarviointi

Kupariteollisuus on ollut edelläkävijä elinkaariarvioinneissa. Ensimmäiset tärkeimpien puolituotteiden tuotantoa (putket, langat ja levyt) koskevat elinkaariarvioinnit julkistettiin jo 1990-luvulla. Kuparin elinkaaritietojen kysyntä on jatkuvasti lisääntynyt, erityisesti rakennustuotteiden osalta. Kupariteollisuus on kerännyt 2000-luvulla yhteistyössä tunnustettujen elinkaarikonsulttien kanssa maailmanlaajuisen kuparituotteiden elinkaaritietopankin. Tähän tietopankkiin on koottu tuottajien ja puolituotevalmistajien tuotantotiedot ISO-standardin määrittelemällä tavalla. Tulokset putkille, langalle ja levylle löytyvät Deutsches Kupferinstituten sivuilta englanniksi.

Alla oleva kuva näyttää Elinkaariarvioinnin tulokset (kasvihuonekaasujen päästöt GWP) alkuperän mukaan:

lifecycle_p6

  • Suoraan hallittavat, EU:n kuparintuotantolaitoksilla syntyvät päästöt (sininen)
  • Epäsuorat, kuparintuottajien ostaman energian tuotannosta EU:ssa aiheutuvat (keltainen)
  • Muut epäsuorat päästöt, jotka ovat peräisin tuotantoketjusta EU:n ulkopuolella (oranssi)