EU lainsäädäntö

Euroopan kupariteollisuus on ECI:n ja Eurometauxn kautta sitoutunut yhteistyöhön EU:n toimielimien kanssa auttaakseen ilmastonmuutokseen, raaka-aineen tehokkaaseen käyttöön sekä Euroopan teollisuuden jatkuvaan parantamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Teollisuus tarvitsee samalla myös säädöksiä ja toimenpiteitä, jotka turvaavat sen kilpailukyvyn ja työpaikat. Avainasioita ovat päästökauppa, kemikaalilainsäädäntö REACHin täytäntöönpano (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ja energian hinnoittelu.

EU ja kansalliset hallitukset hyväksyvät yhä monimutkaisempia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi kuluttajan- ja ympäristönsuojelua, työterveyshuoltoa ja turvallisuutta, teollisuuden prosesseja sekä metalleja sisältäviä jätteitä. ECI tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa varmistaakseen, että säädökset ovat kuparituotteille oikeudenmukaisia, ja että niillä on pääsy markkinoille. Yksi ECI:n avaintehtävistä on julkaista tutkimustietoa ja tiedottaa olemassaolevista tutkimusraporteista ja julkaisuista kuparin vaikutuksesta ympäristöön ja ihmisten terveyteen, sekä täydentää tiedoissa olevia aukkoja riippumattomista tutkimuksista saaduilla tiedoilla, ja vahvistaa sekä julkistaa näistä tehdyt päätelmät.

”Copper Voluntary Risk Assessment” (VRA) ja REACH asiakirjat ovat laajimmat ja ajanmukaisimmat olemassaolevat arvioinnit, jotka on arvioitu ja hyväksytty EU:n eri toimielimissä. Teollisuuden, päättäjien ja viranomaisten kannalta on tärkeää, että tuleva lainsäädäntö eri puolilla maailmaa perustuu näihin asiakirjoihin.

Euroopan värimetalliteollisuuden edunvalvontaorganisaatio

Kupariteollisuus on ollut aloitteellinen ja kantanut vastuunsa teettämällä vapaaehtoisen puolueettoman ympäristö- ja terveysriskien arvioinnin (VRA). Perustuen VRA-dokumentteihin on suoritettu myös kuparin ja sen tärkeimpien yhdisteiden REACH-rekisteröinti.