Copper and the Home 2018 muotoilukilpailu

Kansainvälinen nuorten muotoilukilpailu
Copper and the Home 2018 – Il rame e la casa 2018

Copper and the Home on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen muotoilukilpailu, joka pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tänä vuonna teemana on kuparin kontribuutio kestävään tulevaisuuteen. Kilpailu haastaa nuoret muotoilijat, suunnittelijat, arkkitehdit, insinöörit ja opiskelijat ympäri Eurooppaa tutkimaan ja hyödyntämään kuparin ominaisuuksia jotka ovat korvaamattomia modernissa yhteiskunnassa, ja ajattelemaan uudella tavalla, kuinka se voi parantaa päivittäisiä rutiinejamme luovan muotoilun avulla.

Kilpailussa tavoitellaan hankkeita, joissa yhdistyvät toiminnallisuus ja loisto, sekä hyödynnetään kuparin ainutlaatuisia ominaisuuksia aina sähkön- ja lämmönjohtokyvystä kovuuteen, kestävyyteen, kierrätettävyyteen ja kauneuteen. Materiaalina voidaan käyttää myös kupariseoksia, kuten messinkiä, pronssia tai nikkelikuparia. Kilpailussa on tarkoitus korostaa materiaalin kauneutta ja monipuolisuutta sekä sen antamaa visuaalista ja teknillistä lisäarvoa projekteihin.

Muotoilun kriteerit

Suunnitellun työn tulee olla tarkoitettu kotikäyttöön tai käytettäväksi toimistoissa, kaupoissa, kouluissa, sairaaloissa tai muissa julkisissa rakennuksissa. Sen tulee kuulua yhteen seuraavista kategorioista:

 • Huonekalut
 • Keittiötavarat
 • Sisustustavarat
 • Pinnat ja koristeet (sisä- ja ulkotilojen seinänpäällysteet, lattiat, väliseinät, suojat, ovet jne.)
 • Toiminnalliset elementit
 • Uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöön liittyvät tekniset elementit

Muita materiaaleja voidaan liittää työhön, mutta kuparin tai kupariseosten on muodostettava merkittävä osa sitä, erityisesti korostaen kuparin kestävyyttä ja kierrätettävyyttä.

Kilpailutyön tulee korostaa kuparin tai sen seosten teknillistä ja esteettistä potentiaalia. Sen tulee myös soveltua massatuotantoon. Tuomaristo ottaa huomioon muiden arviointiperusteiden ohella myös mahdolliset keksinnöt sujuvoittamaan esineiden tuotantoprosesseja.

Osallistumiskategoriat 
Kilpailu on avoin kaikille 30.9.1978 jälkeen syntyneille, ja siinä on kaksi luokkaa:

 • Suunnittelijat, muotoilijat, arkkitehdit tai insinöörit yksilöinä tai ryhmässä.
 • Yksittäiset opiskelijat tai ryhmät, jotka opiskelevat muotoilua, sisustussuunnittelua, arkkitehtuuria tai teknillisiä aloja korkeakoulussa tai opistossa. Tästä vaaditaan opettajan kirjallinen todistus.

Osallistumisaikataulu 
Töiden on oltava perillä viimeistään 30.9.2018 (sähköpostin päivämäärää käytetään todisteena).

Osallistumisohjeet

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.
Työn toimittaminen edellä mainittuun päivämäärään mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi kilpailuun.
Työn mukana toimitetaan lyhyt työseloste, jossa kuvataan kuparin tai sen seosten käytön esteettiset ja/tai teknilliset perustelut. Seloste saa sisältää enintään 2000 kirjainmerkkiä Word- tai PDF-muodossa.

Kilpailuun voi osallistua enintään kahdella työllä. Kukin hakemus saa sisältää vain yhden työn. Saman projektin muunnelmia (esim. pöytävalaisin ja lattiavalaisin) ei pidetä erillisinä töinä.

Kilpailutöiden toimittaminen

Projektit tulee lähettää osoitteeseen: info@agenziacopyright.it
Agenzia Copyright vastaa hakijoille sähköpostilla työn vastaanottamisen jälkeen ja laatii luettelon kaikista vastaanotetuista töistä saapumisjärjestyksessä sekä lähettää ne nimettömänä tuomaristoon.

Kilpailutyöt on lähetettävä sähköpostitse seuraavasti: 

 • Piirustukset ja valokuvat JPG- tai PDF-muodossa (korkea resoluutio – 300 dpi – ja vähimmäiskoko 21 x 29,7 cm).
 • Työseloste Word- tai PDF-muodossa, enintään 2000 merkkiä.
 • Töihin (piirustukset, valokuvat ja selosteet) on merkittävä logo tai nimimerkki. Tekijän nimen mainitseminen on kielletty.

Kopio kilpailuilmoituksesta on ladattavissa osoitteesta www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018.
Töitä, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteereitä, ei hyväksytä mukaan kilpailuun.
Kilpailuun voi myös osallistua kaupallisilla hankkeilla, joita ei ole vielä 30.9 2018 mennessä markkinoitu.

Osallistumiseen tarvittavat dokumentit

Kaikkien osallistujien, ryhmätöissä jokaisen ryhmän jäsenen, on toimitettava myös seuraavat asiakirjat:

 • Kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta tai passista
 • Allekirjoitettu valtuutus henkilökohtaisen tiedon käyttöön (katso lomake A1, saatavilla osoitteessa www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018)
 • Sähköpostiosoite vastaanottovahvistukselle ja muuta viestintää varten.

Opiskelijoiden dokumentit

Lisäyksenä edellä mainittuihin osallistumisdokumentteihin, opiskelijan tulee lähettää opettajan tai professorin allekirjoittama todistus opiskelustaan. Todistuksessa tulee ilmetä missä hakija on kirjoilla, tutkinto, opinto-ohjelma ja pääaine. (katso lomake A2, saatavilla osoitteessa www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018).

Kilpailun tuomaristo ja töiden arvostelu

Tuomaristo koostuu kolmesta arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaisesta.
Marco Romanelli – Arkkitehti ja kriitikko
Massimo Curzi – Arkitehti
Matteo Ragni – Muotoilija

Tuomaristo arvioi työt nimettöminä ja vasta myöhemmin töihin yhdistetään osallistujien nimet.
Tuomaristo pitää pöytäkirjaa toimistaan, ja sen päätöksiä pidetään lopullisina ja peruuttamattomina. Arvioinnin jälkeen voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. IER ei ole velvoitettu perustelemaan tuomariston päätöstä sulkea pois kilpailusta.

Palkinnot

Kilpailussa on seuraavat palkinnot

Luokka: Muotoilijat, suunnittelijat, arkkitehdit ja insinöörit

 1. palkinto: 4.000 €
 2. palkinto: 2.500 €

Luokka: Opiskelijat
Palkinto: 1.500 €

Kunniapalkinto myönnetään myös oppilaitokselle, joka on tuonut opetuksessa selkeästi ja tehokkaasti esille kilpailun teeman.

Palkintojen lisäksi tuomaristo voi myöntää ex-aequo -palkintoja ja kunniamainintoja palkitsemalla ne työt, jotka korostavat parhaiten kuparin kestävyyttä, energiansäästöä ja kierrätettävyyttä.

Palkintojen jako

Palkintoseremonian sijainti ja päivämäärä vahvistetaan myöhemmin. Kilpailutulokset julkaistaan IER: n verkkosivuilla ja lehdistötiedotteilla, jotka on lähetetty alan lehtiin ja verkkosivustoihin.

Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

Osallistujat ovat yksin vastuussa tekijänoikeuksien tai immateriaalioikeuksien rikkomisesta. Selkeiden rikkomusten tapahtuessa IER sulkee välittömästi työn ulos kilpailusta.
Osallistujat omistavat yksin töidensä immateriaalioikeudet.
Osallistumalla kilpailuun tekijät antavat valtuudet IER:lle veloituksetta käyttää töitä kilpailun yhteydessä järjestettävissä näyttelyissä ja tapahtumissa, käyttää projekteja kaikissa julkaisuissa, joita järjestäjät pitävät välttämättöminä ja / tai sopivia, sekä käyttää niitä markkinointitarkoituksiin internetissä.
Kolmannen osapuolen palveluksessa olevien henkilöiden lähettämien töiden immateriaalioikeudet määräytyvät heidän työsopimustensa mukaisesti.

Tietojenkäsittely ja tietosuoja

Töiden mukana toimitettuja henkilötietoja käsitellään Istituto Europeo del Rame ja Agenzia Copyright toimesta, tarkoituksena ainoastaan analysoida ja arvioida töitä. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain kilpailuun tiukasti liittyen, ja ne voidaan julkaista vain aikakauslehti- tai online-artikkelien julkaisun yhteydessä.

Eurooppalaisten yksityisyyden suojaa koskevien lakien (yksilöiden tai muiden henkilöiden suojaaminen henkilötietojen käsittelyn osalta) pyydämme nimenomaista lupaa (lomake A1) kaikille osallistujille henkilökohtaisten tietojen käsittelystä. Tämä valtuutus on tarpeen kilpailuun osallistumisen kannalta.

Lisätietoa

Lisätietoa kilpailusta löytyy IER: n verkkosivuilta: www.copperalliance.it Il rame e la casa 2018.
Latauslomakkeet A1 ja A2 IER: n verkkosivuilla: www.copperalliance.it